Úvod > Lokality > Vyšná Kamenica - evanjelický a.v. chrám Boží

Vyšná Kamenica - evanjelický a.v. chrám Boží

Menší kostol sa nachádza oproti fare, v centre obce Vyšná Kamenica | GPS: 48.7797493410566, 21.485175056305724
Vežu kostola využíva materská kolónia netopiera obyčajného (Myotis myotis/blythi). V zimnom období zrejme zavítajú do podkrovia aj raniaky hrdzavé (Nyctalus noctula).

Pre raniaky je zimovanie v podkrovných priestoroch skôr raritou. Ich bežným zimným úkrytom sú skalné štrbiny, stromové dutiny a dutiny v panelových domoch na sídliskách. Do podkrovia ho priláka k zimovaniu členitý kamenný múr v štíte, na ktorý sa dokáže zavesiť. Takto spolu obvykle zimuje celá skupinka jedincov.  

Vo kostolnej veži nad zvonmi vidíte dosku šikmo opretú o drevené trámy. Je to pomôcka, ktorá umožňuje sústrediť guáno padajúce zhora na jedno miesto, mimo zvonov, aby sa priestor dal ľahšie čistiť. 

Dňa 6. 11. 2020 sme zrealizovali čistenie veže od guána. Naplnili sme celkom 10 vriec guána, povysávali sme priestor okolo zvonov, schody, vchod a okolie vchodu. Vďaka datalogru, ktorý sme inštalovali do úkrytu začiatkom júna, disponujeme údajmi o teplote a vlhkosti úkrytu z celej reprodukčnej sezóny. Budeme sa mať možnosť pozrieť, aké extrémne teploty znáša kolónia kvôli streche namaľovanej načierno. 

Ďakujeme za spoluprácu pri ochrane netopierov farnosti a obci Vyšná Kamenica!

Fotodokumentácia