Úvod > Lokality

Lokality z projektu

Hrabovčík - grécko-katolícky chrám sv.Michala Archanjela (NKP)
Hrabovčík - grécko-katolícky chrám sv.Michala Archanjela (NKP)
Podkrovie kostola je využívané materskou kolóniou netopiera veľkého (M. myotis) v počte približne 300 samíc s mláďatami.
Lesnica - rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela
Lesnica - rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela
Podkrovie kostola využívajú 3 druhy netopierov - materská kolónia netopiera veľkého (M. myotis) v počte približne 1000 s...
Veľká Lesná - Kostol sv. Jána Krstiteľa, NKP
Veľká Lesná - Kostol sv. Jána Krstiteľa, NKP
Podkrovie kostola je prechodne využívaný kolóniou netopiera veľkého (M. myotis) a jedincami podkovára malého (R. hipposi...
Vyšný Mirošov - prav.sv.Kozmu a Damiána
Vyšný Mirošov - prav.sv.Kozmu a Damiána
Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou. Zistili sme výskyt až 3 druhov netopierov - ucháča sivého, podkovára malého a ne...
Hertník - rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Hertník - rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Vežu kostola využíva materská kolónia netopiera veľkého (M. myotis).
Dlhá Lúka - rímskokatolícky kostol sv. Anny
Dlhá Lúka - rímskokatolícky kostol sv. Anny
V podkroví kostola sídli v letných mesiacoch kolónia netopiera veľkého (Myotis myotis). Podkrovie sme vyčistili od trusu...
Silická Jablonica - reformovaný kostol
Silická Jablonica - reformovaný kostol
Dňa 3. 7. 2021 sme vykonali letný monitoring netopierov na tejto lokalite. Zistili sme, že pletivá na elipsovitých oknác...
Rožňavské Bystré - evanj. kostol (NKP)
Rožňavské Bystré - evanj. kostol (NKP)
Podkrovie kostola je využívané samičou kolóniou netopiera brvitého (Myotis emarginatus).
Dubovica – rk. kostol Očisťovania Panny Márie (NKP)
Dubovica – rk. kostol Očisťovania Panny Márie (NKP)
Kostol podliehal v rokoch 2020 a 2021 komplexnej rekonštrukcii. Prihliadalo sa aj na ochranu netopierov a zachovanie úkr...
Ľubovec - gr. katolícky kostol
Ľubovec - gr. katolícky kostol
Kostol je zároveň trvalou monitorovacou lokalitou (TML_M1_054). Vyskytujú sa tu 4 druhy netopierov, z ktorých 3 tvoria r...
Sulín - g.k. chrám sv.Michala Archanjela (NKP)
Sulín - g.k. chrám sv.Michala Archanjela (NKP)
Vežu aj podkrovie kostola využíva kolónia netopierov veľkých (Myotis myotis/blythi). V podkroví je však jej výskyt nežia...
Lomné – g.k.chrám sv.Michala Archanjela
Lomné – g.k.chrám sv.Michala Archanjela
Gréckokatolícky chrám s troma vežičkami na lodi, národná kultúrna pamiatka