Úvod > Lokality

Lokality z projektu

Ľubovec - gréckokatolícky kostol
Ľubovec - gréckokatolícky kostol
Priestory veže a podkrovia tohto kostola sú výnimočne využívané až 4 druhmi netopierov. Najväčšiu kolóniu tvorí netopier...
Priekopa - katolícky kostol
Priekopa - katolícky kostol
V podkroví kostola evidujeme výskyt dvoch druhov netopierov - večernicu pozdnú a skupinku ucháčov sivých. V letných mesi...
Ruský Hrabovec - katolícky kostol
Ruský Hrabovec - katolícky kostol
V minulosti zadnú časť podkrovia kostola využívala početná kolónia netopiera veľkého (Myotis myotis). Dnes evidujeme výs...
Vyšná Rybnica - gréckokatolícky kostol
Vyšná Rybnica - gréckokatolícky kostol
Gréckokatolícky chrám zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky, ktorého podkrovie využíva v letných mesiacoch niekoľko...
Beňatina - katolícky kostol
Beňatina - katolícky kostol
V podkroví katolíckeho kostola v obci Beňatina evidujeme výskyt dvoch reprodukčných kolónií netopierov, a to netopiera v...
Podhoroď – gr.k.sv.Petra a Pavla
Podhoroď – gr.k.sv.Petra a Pavla
Gréckokatolícky kostol z roku 1844 pôvodne klasicistický, ktorý bol v 90-tych rokoch 20. storočia rekonštruovaný. Je zas...
Osadné - katolícky kostol
Osadné - katolícky kostol
Podkrovie kostola využíva materská kolónia netopierov druhu Myotis myotis. Vyčistili sme guáno o množstve celkom 60 vrie...
Kalinov - katolícky kostol
Kalinov - katolícky kostol
Na pohyb problematické podkrovie obývajú netopiere Myotis myotis a Rhinolophus hipposideros. Najväčšia kôpka guána bola...
Čabiny - gr. kostol
Čabiny - gr. kostol
V podkroví sa vyskytuje kolónia netopierov druhu Myotis myotis. V januári 2022 sme zrealizovali čistenie, nazbieraných b...
Ňagov - katolícky kostol
Ňagov - katolícky kostol
V zadnej časti podkrovia na kamennej klenbe bolo akumulované guáno. Vyčistili sme klenbu a naplnili celkom 10 vriec.
Zbudská Belá - katolícky kostol
Zbudská Belá - katolícky kostol
V januári 2022 sme zabezpečili čistenie podkrovia od guána a osadenie 1 komínovej striešky na otvor v klenbe, cez ktorý...
Tulčík - rímskokatolícky kostol sv.Šimona a Júdu (NKP)
Tulčík - rímskokatolícky kostol sv.Šimona a Júdu (NKP)
Vo veži kostola sa v letných mesiacoch vyskytuje kolónia netopiera veľkého (M. myotis).