Úvod > Lokality

Lokality z projektu

Osadné - katolícky kostol
Osadné - katolícky kostol
Podkrovie kostola využíva materská kolónia netopierov druhu Myotis myotis. Vyčistili sme guáno o množstve celkom 60 vrie...
Kalinov - katolícky kostol
Kalinov - katolícky kostol
Na pohyb problematické podkrovie obývajú netopiere Myotis myotis a Rhinolophus hipposideros. Najväčšia kôpka guána bola...
Čabiny - gr. kostol
Čabiny - gr. kostol
V podkroví sa vyskytuje kolónia netopierov druhu Myotis myotis. V januári 2022 sme zrealizovali čistenie, nazbieraných b...
Ňagov - katolícky kostol
Ňagov - katolícky kostol
V zadnej časti podkrovia na kamennej klenbe bolo akumulované guáno. Vyčistili sme klenbu a naplnili celkom 10 vriec.
Zbudská Belá - katolícky kostol
Zbudská Belá - katolícky kostol
V januári 2022 sme zabezpečili čistenie podkrovia od guána a osadenie 1 komínovej striešky na otvor v klenbe, cez ktorý...
Tulčík - rímskokatolícky kostol sv.Šimona a Júdu (NKP)
Tulčík - rímskokatolícky kostol sv.Šimona a Júdu (NKP)
Vo veži kostola sa v letných mesiacoch vyskytuje kolónia netopiera veľkého (M. myotis).
Malá Ida - rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie
Malá Ida - rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie
Veža a podkrovie kostola sú významným úkrytom pre materské kolónie netopiera veľkého (M. myotis) a podkováre malé (R. hi...
Okružná - gréckokatolícky kostol, chrám Sv. Michala archanjela, 1788
Okružná - gréckokatolícky kostol, chrám Sv. Michala archanjela, 1788
Už od r. 1970 evidovaný výskyt materskej kolónie netopiera veľkého (M. myotis) v počte 320inds.. V súčasnosti kolónie do...
Lažany - rímskokatolícky kostol sv. Imricha
Lažany - rímskokatolícky kostol sv. Imricha
Podkrovie kostola je významným úkrytom pre materskú kolóniu podkovára malého (R. hipposideros) v desiatkach jedincov, sp...
Poľanovce - rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Poľanovce - rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Podkrovie kostola je významným úkrytom pre materskú kolóniu podkovára malého (R. hipposideros) v počte niekoľkých desiat...
Sačurov - Gréckokatolícky kostol Panny Márie Ochrankyne (NKP)
Sačurov - Gréckokatolícky kostol Panny Márie Ochrankyne (NKP)
Podkrovie kostola je využívané početnou materskou kolóniou netopiera veľkého (M. myotis). Ide o jednu z najpočetnejších...
Čičava - Gréckokatolícky chrám sv.Kozmu a Damiána
Čičava - Gréckokatolícky chrám sv.Kozmu a Damiána
Podkrovie kostola využíva početná materská kolónia netopiera veľkého (M. myotis).