Úvod > Lokality > Valkov - Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky

Valkov - Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky

Gréckokatolícky kostol v obci Bžany, časť Valkov pri vodnej priehrade Domaša | GPS: 49.06028, 21.66177
Gréckokatolícky kostol v obci Bžany (rekreačná oblasť Valkov) patriaci pod farnosť Lomné. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový chrám z roku 1817. Upravovaný bol v rokoch 1927 a 1981-1984. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom.

Podkrovie kostola je využívaný jednou s najväčších kolónií netopiera brvitého (M. emarginatus) v Európe. Početnosť samičej kolónie dosahuje cez 2000 jedincov. Sprievodne sa tu tiež vyskytujú podkováre malé (R. hipposideros) v počte do 30 jedincov. 

Koncom novembra 2020 sme zrealizovali čistenie podkrovia od guána. Nazbierali sme 15 vriec čistého guána a 7 vriec odpadu - guána zmiešaného s prachom a stavebnou suťou. V podkroví je ešte veľa stavebného odpadu (sute), ktorý by bolo vhodné odstrániť. Nad zadnú klenbu plánujeme umiestniť podlahu (platformu) na záchyt guána, ktorá uľahčí čistenie priestoru v budúcnosti. 

Dňa 4. 6. 2021 sme zrealizovali monitoring kolónie a inštalovali sme upozorňovacie tabuľky. Sledovali sme teplotu a vlhkosť podkrovia datalogrom, ktorý v tomto roku nenameral žiadne extrémne hodnoty, pre ktoré by malo dôjsť k úhynom netopierov. Iné roky bývajú z hľadiska vysokých teplôt v úkrytoch pre netopiere kritické. 

V októbri 2021 sme pred kostol osadili informačný panel pre verejnosť, ktorý si môžete prísť pozrieť. Nesie informácie o výskyte netopierov v tejto lokalite, aj prečo sú netopiere významné pre ekosystém a ako sa dá využiť ich trus - guáno. 

V decembri 2021 bola vybudovaná rozmerná podlážka na záchyt guána, ktorá uľahčí čistenie podkrovia do budúcna. 

Kostolu sme udelili plaketu "Objekt priateľský k netopierom". 

Ďakujeme farnosti Lomné za spoluprácu!

Fotodokumentácia