Úvod > Lokality > Silická Jablonica - reformovaný kostol

Silická Jablonica - reformovaný kostol

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v obci Silická Jablonica, v územnej pôsobnosti správy NP Slovenský kras | GPS: 48.55836, 20.60889
Dňa 3. 7. 2021 sme vykonali letný monitoring netopierov na tejto lokalite. Zistili sme, že pletivá na elipsovitých oknách zamedzili netopierom vlet do podkrovia, kolónia následne začala využívať priestor veže.

Vo veži sa naakumulovalo guáno. V septembri 2021 sme vežu vyčistili, nazbierali sme celkom 5 vriec guána. Kostol využíva kolónia netopiera brvitého (M. emarginatus), medzi ktorými sa vyskytnú aj podkováre južné (R. euryale). Zistili sme tiež prítomnosť večernice pozdnej (E. serotinus). Kedysi sa v podkroví vyskytovala početná kolónia týchto druhov vrátane podkovára veľkého (R. ferrumequinum) - jedna z najvýznamnejších v Slovenskom krase. Nové pletivá na elipsovitých oknách na štítoch zabránili vletu netopierov do tohto úkrytu. Časť kolónie však zostala verná lokalite, a začala využívať priestor veže. Tento je však náročnejší na čistenie, preto je v pláne obnoviť vletové otvory pre netopiere do podkrovia. 

Fotodokumentácia