Úvod > Lokality > Rožňavské Bystré - evanj. kostol (NKP)

Rožňavské Bystré - evanj. kostol (NKP)

evanjelický kostol NKP, TML_M1_085 | GPS: 48.66690, 20.44172
Podkrovie kostola je využívané samičou kolóniou netopiera brvitého (Myotis emarginatus).

Sprievodne zistené boli aj ďalšie dva druhy netopierov - podkovár malý (R. hipposideros) a podkovár veľký (R. ferrumequinum). Samičia kolónia netopiera brvitého tvorí skupinu až vyše 500 jedincov. V reprodukčnej sezóne 2021 sme datalogrom merali teplotu a vlhkosť úkrytu, aby sme sa dozvedeli viac informácií o podmienkach v úkryte. 

V roku 2020 vznikol veľký problém s výskytom holubov. Najskôr osídlili vežu kostola, kde došlo k značnému znečisteniu veže a zvonov. Farnosť dala okná na veži prekryť sieťami. Problém sa však presunul do podkrovia. Holuby začali vletovať do podkrovia cez rovnaké otvory, ako netopiere - dva elipsovité otvory v štítovom múre. 

V máji 2021 sme podnikli prvé opatrenia proti vletu holubov. Montovali sme zábrany, ktoré však pomohli len čiastočne. Počas letného monitoringu v júli sa ukázalo hniezdenie holubov na rímsach a po bokoch klenieb v podkroví. Bolo nutné počkať do zimy, kým odrastú mláďatá. Dielo sme dokončili až 7. 1. 2022. Nové drevené žalúzie z nehobľovaných dosiek v rámikoch majú zamedziť ďalšiemu vletu holubov do podkrovia. Zároveň tak ale umožnia vletovaniu netopierov a umožnia zachovať úkryt pre netopiere. 

Fotodokumentácia