Úvod > Lokality > Poľanovce - rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Poľanovce - rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie

rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie, v okolí kostola cintorín a stromová vegetácia, pod kostolom fara | GPS: 49.02796;20.84019
Podkrovie kostola je významným úkrytom pre materskú kolóniu podkovára malého (R. hipposideros) v počte niekoľkých desiatok jedincov, sprievodne sa vyskytujú aj jedince netopiera veľkého (M. myotis).

V novembri 2021 sme zrealizovali čistenie podkrovia, povysávaná bola pochôdzna lávka z dosiek v celom podkroví, priestor veže, schodisko a okolie vstupu do veže. 

Odstránili sme ca 5 vriec guána s odpadom. 

Fotodokumentácia