Úvod > Lokality > Jasov - Premontštrátsky kláštor

Jasov - Premontštrátsky kláštor

Premonštrátsky kláštor v Jasove, s parkom a okrasnými záhradami, s prístupom pre verejnosť | GPS: 48.68216, 20.96733
Podkrovie kláštora je využívaný materskými kolóniami netopierov rôznych druhov - netopiera brvitého (M. emarginatus), podkovára južného (R. euryale), podkovára veľkého (R. ferrumequinum), podkovára malého (R. hipposideors) a ďalších.

V roku 2021 prešiel kláštor rozsiahlou rekonštrukciou, dozor pri rekonštrukcii 2021-2022 zabezpečil odborník na ochranu netopierov Štefan Matis z NP Slovenský kras. Aplikované boli ochranné opatrenia pre netopiere, zachovanie vletových otvorov a pod. 

V 2022 bol na miesto inštalovaný informačný panel, ktorý nesie informácie o výskyte netopierov pre všetkých návštevníkov areálu kláštora. 

Fotodokumentácia