Úvod > Lokality > Hertník - rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Hertník - rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Kostol sa nachádza v obci Hertník v okrese Bardejov. | GPS: 49.20704, 21.23737
Vežu kostola využíva materská kolónia netopiera veľkého (M. myotis).

Počas septembrovej obhliadky 2021 sme zistili značné znečistenie celej veže od guána. Trus sa nachádzal na krove, ale aj na konštrukcii zvonov, a na ďalších 4 úrovniach - podlahách z dosiek až po vstup do veže. Naplánovali sme čistenie tohto priestoru, takmer všade bol použitý aj priemyselný vysávač. 

V októbri 2021 sme zrealizovali čistenie 4 úrovní veže kostola. 

Priemyselným vysávačom boli vyčistené 4 úrovne od krovu, cez konštrukciu zvonov a etáže podláh až cez schodisko po vchod, celkom 23 vriec guána. 

Farnosti sme odovzdali plaketu za "Objekt priateľský k netopierom". 

Fotodokumentácia