Úvod > Aktuality > Dokonalí letci

Dokonalí letci

Pripravili sme pre vás pútavú putovnú výstavu o netopieroch. Keďže situácia s covid-19 nám umožňuje len jej obmedzené možnosti pre vystavenie v mestách a obciach - v múzeách, kultúrnych domoch, prinášame vám jej znenie po častiach v elektronickej podobe.
Sú z cicavcov jediní letci schopní aktívneho letu. Napriek zásadným evolučným adaptáciám pre let je na krídle stále rozoznať 5 prstov s predĺženými článkami spojených lietacou blanou. Iba palec má pazúr, ktorý je používaný na lezenie. Väčšina malých druhov lieta rýchlosťou 20 - 30 km/hod. Väčšie druhy ako raniak hrdzavý často dosahujú rýchlosť nad 50 km/h, tadarida dokáže lietať aj rýchlosťou nad 100 km/hod. Netopiere so štíhlejšími krídlami sú rýchlymi letcami a lovia najmä na otvorených plochách nad korunami stromov, iné druhy so širšími krídlami majú let pomalý, prispôsobený na lov vo vegetácii. Takéto druhy dokážu loviť aj zo zeme, z postriežky číhajú na korisť, alebo aj vezmú pavúka z pavúčej siete bez toho, aby ju poškodili.

Fotodokumentácia