Úvod > Lokality > Tulčík - r.k.sv.Šimona a Júdu

Tulčík - r.k.sv.Šimona a Júdu

Rímskokatolícka farnosť sv. Šimona a Júdu, Tulčík 1 08213 Tulčík | GPS: 49.08912, 21.31211
rímsko-katolícky kostol sv.Šimona a Júdu, národná kultúrna pamiatka

V decembri 2020 sme čistili vežu kostola od guána. Išlo hlavne o prípravu priestoru nad zvonmi, kde plánujeme vybudovať platformu (podlahu) na záchyt guána. V súčasnom stave sú tam len dosky a čistenie je veľmi problematické. Priestor sme vymerali a spravili technický nákres. Listom budeme žiadať Krajský pamiatkový úrad o povolenie k realizácii drobných úprav, vedúcim k ochrane kolónie netopierov aj interiéru veže. 

"Podlahu" z dosiek treba rozobrať, očistiť od zvyšného guána, a dočistiť klenbu nad zvonmi. Namiesto chaoticky naukladaných dosiek by mala vzniknúť rovná podlaha, ktorá guáno zachytí a bude sa dať ľahko čistiť. Tieto opratrenia plánujeme realizovať v 2021. 

Schodiská vo veži sme povysávali priemyselným vysávačom od guána aj prachu. 

Fotodokumentácia