Úvod > Lokality

Lokality z projektu

Malá Ida - rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie
Malá Ida - rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie
Veža a podkrovie kostola sú významným úkrytom pre materské kolónie netopiera veľkého (M. myotis) a podkováre malé (R. hi...
Okružná - gréckokatolícky kostol, chrám Sv. Michala archanjela, 1788
Okružná - gréckokatolícky kostol, chrám Sv. Michala archanjela, 1788
Už od r. 1970 evidovaný výskyt materskej kolónie netopiera veľkého (M. myotis) v počte 320inds.. V súčasnosti kolónie do...
Lažany - rímskokatolícky kostol sv. Imricha
Lažany - rímskokatolícky kostol sv. Imricha
Podkrovie kostola je významným úkrytom pre materskú kolóniu podkovára malého (R. hipposideros) v desiatkach jedincov, sp...
Poľanovce - rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Poľanovce - rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Podkrovie kostola je významným úkrytom pre materskú kolóniu podkovára malého (R. hipposideros) v počte niekoľkých desiat...
Sačurov - Gréckokatolícky kostol Panny Márie Ochrankyne (NKP)
Sačurov - Gréckokatolícky kostol Panny Márie Ochrankyne (NKP)
Podkrovie kostola je využívané početnou materskou kolóniou netopiera veľkého (M. myotis). Ide o jednu z najpočetnejších...
Čičava - Gréckokatolícky chrám sv.Kozmu a Damiána
Čičava - Gréckokatolícky chrám sv.Kozmu a Damiána
Podkrovie kostola využíva početná materská kolónia netopiera veľkého (M. myotis).
Jasov - Premontštrátsky kláštor
Jasov - Premontštrátsky kláštor
Podkrovie kláštora je využívaný materskými kolóniami netopierov rôznych druhov - netopiera brvitého (M. emarginatus), po...
Hrabovčík - grécko-katolícky chrám sv.Michala Archanjela (NKP)
Hrabovčík - grécko-katolícky chrám sv.Michala Archanjela (NKP)
Podkrovie kostola je využívané materskou kolóniou netopiera veľkého (M. myotis) v počte približne 300 samíc s mláďatami.
Lesnica - rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela
Lesnica - rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela
Podkrovie kostola využívajú 3 druhy netopierov - materská kolónia netopiera veľkého (M. myotis) v počte približne 1000 s...
Veľká Lesná - Kostol sv. Jána Krstiteľa, NKP
Veľká Lesná - Kostol sv. Jána Krstiteľa, NKP
Podkrovie kostola je prechodne využívaný kolóniou netopiera veľkého (M. myotis) a jedincami podkovára malého (R. hipposi...
Vyšný Mirošov - prav.sv.Kozmu a Damiána
Vyšný Mirošov - prav.sv.Kozmu a Damiána
Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou. Zistili sme výskyt až 3 druhov netopierov - ucháča sivého, podkovára malého a ne...
Hertník - rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Hertník - rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Vežu kostola využíva materská kolónia netopiera veľkého (M. myotis).