Úvod > Lokality > Tulčík - rímskokatolícky kostol sv.Šimona a Júdu (NKP)

Tulčík - rímskokatolícky kostol sv.Šimona a Júdu (NKP)

rímskokatolícky kostol sv.Šimona a Júdu (NKP) pri hlavnej ceste v obci Tulčík | GPS: 49.08912;21.31211
Vo veži kostola sa v letných mesiacoch vyskytuje kolónia netopiera veľkého (M. myotis).

V decembri 2020 sme čistili vežu kostola od guána. Išlo hlavne o prípravu priestoru nad zvonmi, kde plánujeme vybudovať platformu (podlahu) na záchyt guána. V súčasnom stave sú tam len dosky a čistenie je veľmi problematické. Priestor sme vymerali a spravili technický nákres. Listom budeme žiadať Krajský pamiatkový úrad o povolenie k realizácii drobných úprav, vedúcim k ochrane kolónie netopierov aj interiéru veže. 

"Podlahu" z dosiek treba rozobrať, očistiť od zvyšného guána, a dočistiť klenbu nad zvonmi. Namiesto chaoticky naukladaných dosiek by mala vzniknúť rovná podlaha, ktorá guáno zachytí a bude sa dať ľahko čistiť. Tieto opratrenia plánujeme realizovať v 2021. 

Schodiská vo veži sme povysávali priemyselným vysávačom od guána aj prachu. 

V decembri 2021 sme zabezpečili dočistenie veže priemyselným vysávačom a inštaláciu podlážky na záchyt guána nad hodinovú skrinku. Podlážka z masívnych dosiek smrekovej dlážkovice s perodrážkou bola položená na krov na prekladané dosky, rozmer má približne 8m2. Podlážka uľahčí čistenie veže do budúcna. 

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia kostola - obnova fasády, je nutné na lešení odkloniť ochrannú sieťovinu, aby mali netopiere voľný prílet k vletovým otvorom - oknám na veži kostola. Okná a žalúzie na oknách nesmú byť prekryté pletivami či sieťkami. 

Fotodokumentácia