Úvod > Lokality > Ľubovec - gréckokatolícky kostol

Ľubovec - gréckokatolícky kostol

kostol narodenia Panny Márie, | GPS: 48.91225, 21.17044
Priestory veže a podkrovia tohto kostola sú výnimočne využívané až 4 druhmi netopierov. Najväčšiu kolóniu tvorí netopier veľký (Myotis myotis), ktorá sídli vo veži nad zvonmi, vežu využívajú aj podkováre malé (R. hipposideros) a do podkrovia každé leto priletia aj netopiere brvité (M. emarginatus). Sprievodne sa občas objavý večernica pozdná (E. serotinus).

Na jar 2022 sme pred príletom kolónií stihli dočistiť priestory od guána a osadiť nad zvony drevenú podlážku, ktorá do budúcna zachytí trus padajúci dolu a ochráni tak konštrukcie zvonov. O to jednoduchšie bude čistenie v ďalších rokoch. K bočnému vchodu sme osadili ďakovnú plaketu. Pre štrbinové druhy, ako je napr. večernica pozdná, sme namontovali búdku - tá má zlepšiť úkrytové možnosti pre tento druh a poskytnúť jedincom bezpečné útočisko chránené aj pred predátormi. 

Fotodokumentácia