Úvod > Lokality > Lesnica - rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela

Lesnica - rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela

rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela, podkrovie kostola s veľkorozmernými podlážkami | GPS: 49.40319;20.46888
Podkrovie kostola využívajú 3 druhy netopierov - materská kolónia netopiera veľkého (M. myotis) v počte približne 1000 samíc s mláďatami, jedince ucháčov svetlých (Plecotus auritus) a podkovárov malých (R. hipposideros).

V lokalitách s početnými kolóniami netopierov veľkých (M. myotis) a veľkými komplikovanými podkrovnými priestormi je nevyhnutné hľadať možnosti, ako si prácu čistenia a odnosom guánom naplnených vriec uľahčiť. V rímskokatolíckom kostole sv. Michala Archanjela ide čistenie ľahko, vďaka inštalovaným rozmerným podlážkam na záchyt guána. V roku 2012 tu bol realizovany projekt a v ramci neho urobene opatrenia v podkrovi na zachytavanie trusu.
Info o projekte: https://bit.ly/3ExUFbP.  Pri odstraňovaní naplnených vriec z podkrovia sme si pomohli vykladaním vriec cez strešný svetlík a ich spúšťaním na lane dole. Nesmelo chýbať dôkladné výškarske istenie pracovníka, ktorý túto činnosť vykonával. Týmto spôsobom sa podarilo odstrániť z podkrovia 76 vriec - približne 1,5 tony guána.

V podkroví sme tiež riešili osadenie komínových striešok, ktoré zabránia prepadu guána z podkrovia do interiéru kostola. 

Farnosti sme odovzdali plaketu "Objekt priateľský k netopierom". 

Fotodokumentácia