Úvod > Lokality > Kalinov - katolícky kostol

Kalinov - katolícky kostol

katolícky kostol na kopci pri cintoríne | GPS: 49.31970, 21.91924
Na pohyb problematické podkrovie obývajú netopiere Myotis myotis a Rhinolophus hipposideros. Najväčšia kôpka guána bola vzadu na klenbe.

V januári 2022 sme zrealizovali čistenie od guána. Podkrovný priestor je zateplený fúkanou izoláciou, preto čistenie aj pohyb s vrecami bol náročný. Izoláciu sme prekryli paropriepusnými fóliami v rozsahu ca 60m2, čím sme umožnili ľahšie čistenie guána do budúcna. 

Fotodokumentácia