Úvod > Lokality > Čabiny - gr. kostol

Čabiny - gr. kostol

gréckokatolícky kostol v obci Čabiny | GPS: 49.18084, 21.90255
V podkroví sa vyskytuje kolónia netopierov druhu Myotis myotis. V januári 2022 sme zrealizovali čistenie, nazbieraných bolo celkom 52 vriec guána.

Čistenie tohto podkrovného priestoru bolo náročné kvôli zvláštne členitému krovu a vysokým klenbám, ktoré znemožňovali pohodlný pohyb a o to ťažšie bolo vynášanie vriec plné guána zo zadnej časti podkrovia. Na prvej klenbe bola osadená strieška na otvor, cez ktorý padalo guáno priamo do kostola. Farnosť sme za toleranciu prítomnosti kolónie odmenili ďakovnou plaketou.  

Fotodokumentácia