Úvod > Aktuality > Aktuálne prebieha čistenie letných úkrytov

Aktuálne prebieha čistenie letných úkrytov

Už takmer celé materské kolónie netopierov sa presunuli na svoje zimoviská do podzemí, čo nám umožňuje v tomto období čistiť ich letné úkryty.

Sú nimi najmä podkrovia kostolov a kaštieľov, prípadne iných budov. Netopierí trus (guáno) zberáme a vynášame vo vreciach. Môžeme ho využívať na poliach či v záhradách, pretože predstavuje jedno z najkvalitnejších prírodných hnojív. Jeseň je ideálnym obdobím na jeho zapracovanie do pôdy. Čistením chránime nielen netopiere, ale aj sakrálne budovy, ktoré sú našim kultúrnym dedičstvom.

Fotodokumentácia