Úvod > Aktuality > Ako prežívajú netopiere jednotlivé obdobia v roku?

Ako prežívajú netopiere jednotlivé obdobia v roku?

Pripravili sme pre vás pútavú putovnú výstavu o netopieroch. Keďže situácia s covid-19 nám umožňuje len jej obmedzené možnosti pre vystavenie v mestách a obciach - v múzeách, kultúrnych domoch, prinášame vám jej znenie po častiach v elektronickej podobe.

Netopierí rok je ovplyvnený dostupnosťou potravy - hmyzu a počasím.

JAR

Po zime sa netopiere prebúdzajú a preletujú na miesta rozmnožovania. Niektoré druhy migrujú aj na vzdialenosť stoviek kilometrov. Samice často preletujú cez vhodné teplé prechodné úkryty do letných, tzv. reprodukčných úkrytov, kde sa zhromažďujú do materských kolónií a rodia svoje mláďatá, často v pozoruhodne synchrónnom načasovaní.

LETO

V reprodukčných úkrytoch prebieha výchova mláďat. Kolóniu tvoria desiatky alebo aj tisícky samičiek, ktoré osídlia podkrovie kostola, štrbinu v budove alebo aj stromovú dutinu. V júli a auguste mláďatá začínajú samostatne lietať. Ukončenie kojenia materským mliekom prebieha postupne. Mladé netopiere získavajú prvé skúsenosti a začínajú loviť potravu.

Väčšina samcov trávi leto osamelo alebo tvorí menšie samčie skupinky. V materskej kolónii sa dospelí samci vyskytujú len zriedka a takmer výlučne v chladnejších oblastiach, kde pomáhajú svojou prítomnosťou zvyšovať teplotu v úkryte.

JESEŇ

Koniec výchovy mláďat signalizuje začiatok obdobia párenia. V septembri a októbri musia netopiere prijímať veľa potravy, aby sa dostatočne vykŕmili - rezervy si ukladajú do tuku a ich hmotnosť sa može až zdvojnásobiť.

V jeseni prebieha migrácia z letných úkrytov na zimoviská. U niektorých druhov, napr. podkovárov je zimovisko zvyčajne do 5 km od letnej kolónie. Považujeme ich teda za nesťahovavé druhy. Naopak, sťahovavé druhy ako večernica malá, netopier veľký, alebo lietavec sťahovavý migrujú do 400 km. Skutoční migranti na veľké vzdialenosti sú raniak malý, raniak hrdzavý, večernica parková a večernica pestrá, ktorí pravidelne prekonávajú vzdialenosti 1 500 - 3 000 km.

ZIMA

Pred zimou si netopiere musia dôkladne vybrať bezpečné, teplotne stabilné a vlhké zimovisko, kde dokážu prežiť bez príjmu vody alebo potravy až 4 mesiace. Tieto miesta majú teplotu približne +5 °C a nesmú vymŕzať. Úspora energie je absolútnou prioritou v režime dlhodobého spánku – hibernácie, teplota tela sa zníži, dychová a srdcová frekvencia sa extrémne spomalí. Rýchlosť srdcového rytmu v hlbokom zimnom spánku je iba 10 úderov za minútu, zatiaľ čo počas lovnej aktivity môže stúpnuť až na viac ako 800 úderov za minútu.

Fotodokumentácia